Ügyvédi iroda budapestet 13 kerületben Újlipotvárosban a pozsonyi utca közelében.
Ügyvédi iroda budapest, dr. Rozgonyi Anikó Ügyvéd
Magyar : English
  Kezdőlap : Tevékenységünk : Cégek :


Társasági jog

Ügyfeleink tipikusan az alábbiakban felsorolt társasági jogi kérdésekkel fordulnak irodánkhoz:
 • Cégalapítás, úgy mint gazdasági társaságok, külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepének, vagy éppen kereskedelmi képviselet létrehozása, európai gazdasági társaságok alapítása, beleértve a szindikátus szerződésekkel kapcsolatos ügyvédi közreműködést. Ügyvédi Irodánk vállalja gazdasági társaságok számára a székhelyszolgáltatás biztosítását is.
 • Jogi átvilágítás, elsődlegesen cégek felvásárlása, átalakulása üzletrész- és részvényátruházás esetén.
 • Csődeljárás, felszámolás és végelszámolás során történő teljes körű ügyvédi közreműködés biztosítása.

Agrárjog

A hagyományos termőföld adásvételi-, termőföld bérleti-, valamint mezőgazdasági termékértékesítési szerződésekkel kapcsolatos megbízások mellett, ügyvédi irodánkat egyre gyakrabban keresik fel mezőgazdasági vállalkozók, akik felismerték, hogy tevékenységük volumene illetve kockázatos volta megkívánja, hogy szerződéseik, vállalkozási stratégiájuk mögött professzionális jogi héttérre van szükség. Ennek az igénynek a kialakulása szorosan kapcsolódik a piacon működő multinacionális kereskedő cégek jelenlétéhez, a velük való biztonságos üzleti kapcsolat szükségességéhez.

Ügyvédi irodánk jelentős részt vállalt az elhíresült génmódosítással kapcsolatos ügy – termelők számára eredményes – rendezésében olyannyira, hogy elmondhatjuk, minden ügyfelünk számára biztosítottuk, hogy éves eredményükben a termés megsemmisítése ne okozzon kárt, illetve a kárt a károkozó maradéktalanul megtérítette.

A 2012. évi aszály komoly gondot okozott azon termelők számára, akik jelentős mennyiségű termény szállítására vállaltak kötelezettséget adásvételi szerződés keretében, ám e kötelezettségüknek – a rendkívüli mértékű terméskiesés okán - nem tudtak eleget tenni. Ügyvédi irodánk eljárása ebben az ügyben is eredményes volt, miután sikeresen bizonyítottuk tárgyaló partnerünknek ezen adásvételi szerződések és így az abból származó kötelezettség jogszerűtlen voltát.

Mezőgazdasági vállalkozó ügyfeleink számára komoly terhet jelent a változó agrárstratégiai- és az ebből adódó változó jogi környezet. Az új földtörvény rendelkezéseire időben kell reagálniuk, ami jogi szakértelem nélkül rendkívül kockázatos megoldás. Az új földtörvényre való felkészülés sok esetben a vállalkozás- illetve a tulajdonosi szerkezet teljes átstrukturálását igényli, amit irodánk részéről megelőz a komplex jogi átvilágítás, majd a cselekvési terv felállítása. Mindezen tevékenységek elmaradhatatlan kiegészítője az adójogi tanácsadás.

Munkajog

Ügyfeleink részéről gyakran tapasztalható bizonytalanság a komplex és számos esetben buktatókat tartalmazó munkajogi szabályok helyes értelmezésével kapcsolatban, így mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalról gyakoriak a munkajogi tárgyú megbízások. Ügyvédi tevékenységünk a munkajog teljes vertikumát felöleli a munkaviszony létesítésétől kezdve a jogszerű foglalkoztatási körülmények biztosításán át a munkaviszony szabályos megszüntetésében történő közreműködésig.

A munkajog területén ügyfeleink leggyakrabban az alábbi típusú jogi feladatok ellátásával keresik meg irodánkat:
 • munkaszerződések, megbízási szerződések
 • vezető munkavállalói szerződések
 • kollektív szerződések
 • üzemi tanács létrehozása
 • külföldiek magyarországi foglalkoztatása
 • belső szabályzatok
 • munkaügyi átvilágítás
 • felmondás
 • munkaügyi jogvitával kapcsolatos jogi tanácsadás és képviselet ellátása

Adójog

Az általános adójogi tanácsadás mellett, ügyfeleink megkeresései arra irányulnak, hogy az adózásra fordított kiadásaikat a – törvényes keretek között – a lehető legalacsonyabb mértékre szorítsák. Ez utóbbival kapcsolatban tipikusak az adójogi átvilágításra, adótervezésre, adóoptimalizálásra irányuló megbízások. Más ügyfelek egyes konkrét jogügyletek adóvonzatainak minimalizálásával keresik fel irodánkat. Számos esetben látunk el jogi képviseletet adóeljárás, ezen belül , ellenőrzés során, valamint adóhatósági határozatok megtámadásával kapcsolatban, beleérve a bíróság előtti képviselet ellátását. 
Ügyvédi irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik a láncértékesítések során jelentkező ÁFA ügyekben, amelyek nem ritkán képezik adóeljárás, illetve számos esetben büntetőeljárás tárgyát.

Kereskedelmi jog

Azokban az esetekben, amikor ügyfeleink magyarországi- vagy nemzetközi kereskedelmi tevékenység folytatásával kapcsolatos jogi feladatok ellátásával keresik fel irodánkat, arra törekszünk, hogy az ügylet által elérni kívánt célokat teljes körűen feltárjuk. Az üzleti célkitűzések ismeretében az ügy jellegétől függően jogi szakvéleményt készítünk, részt veszünk az üzleti partnerekkel történő tárgyalási folyamatban és elkészítjük a szükséges jogi dokumentációt, szerződéseket.
A kereskedelmi jog területén leggyakrabban előforduló megbízásaink az alábbi jogviszonyok rendezését ölelik fel:
 • értékesítés, export, import
 • vállalkozás, alvállalkozás
 • építés, beruházás
 • project management
 • szállítmányozás, fuvarozás
 • szolgáltatás
 • ügynöki tevékenység
 • bérlet, haszonbérlet
 • szellemi tulajdon hasznosítása
Általános jelenség, hogy ügyfeleink a  klasszikus kereskedelmi jog feladatok ellátása mellett, az  adott ügylet versenyjogi-, biztosítási jogi, fogyasztóvédelmi, közbeszerzési- valamint engedélyeztetési eljárásokkal és hitelezéssel összefüggő kérdéseinek kezelésével is irodánkat bízzák meg.

Ingatlanjog

Az ingatlanjog terén leggyakrabban előforduló megbízásaink az alábbi feladatok ellátása köré csoportosul:

 • tulajdonjog átruházás
 • területrendezés, ingatlanok átminősítése
 • bérleti szerződések
 • jelzálogjog alapítás
 • ingatlanberuházások
 • társasházak alapítása
 • termőföld ügyletek

Jogviták rendezése

A szerződések készítése mellett, az ügyvédi szakma legnagyobb kihívásai között tartjuk számon és irodánk tevékenységének gerincét képezi ügyfeleink perbeli képviseletének ellátása. 
Ennek ellenére a jogviták rendezésével kapcsolatban hozzánk forduló ügyfeleinket igyekszünk megóvni attól, hogy vitás ügyeik bíróság előtti rendezésére kerüljön sor. A peres eljárás indítását, illetve folytatását kizárólag abban az esetben javasoljuk, ha az ügy részleteinek teljes feltárásása után, kétséget kizáróan megállapítható, hogy a vitában résztvevő felek békés megegyezésére nincs lehetőség. Dr. Gyárfás 20 éves választottbírói tapasztalata és ítélkezési gyakorlata a jogviták rendezésével hozzánk forduló ügyfeleink számára sokat segít az esetleges peres eljárások kimenetelének tárgyilagos megítélésében.
Ügyvédi irodánk gyakran és eredményesen lát el jogi képviseletet kellékszavatossággal kapcsolatos ügyekben (jótállás, garancia, szavatosság), ennek köszönhetően jelentős tapasztalattal rendelkezünk mind a jogosulti, mind a kötelezetti képviselet ellátásában.  

Egészségügyi jog

Az állami egészségügyi intézmények átszervezésével tulajdonosi körének változásával, új szolgáltatók megjelenésével, valamint a műhibaperek egyre gyakoribb előfordulásával érezhetően nő azon ügyfele száma, amelyek az egészségügyi jog kevesek által művelt kérdésköreivel fordulnak irodánkhoz. Az egészségügyi jogi problémák hatékony kezelése érdekében ezeket a megbízásokat rendszerint orvos-tanácsadó bevonásával látjuk el. 

 
DR. ROZGONYI ANIKÓ ÜGYVÉDI IRODA H - 1137 Budapest, Újpesti rakpart 8. Tel.: +36-1-320-5528    |    Készítő: Weboldal készítés
Ügyvédi iroda budapestet 13 kerületben Újlipotvárosban a pozsonyi utca közelében.